Przygotowanie projektu to szereg procesów, decyzji i działań, które należy podjąć zanim przystąpimy do wypełniania wniosku aplikacyjnego. Jesteśmy dla Ciebie, aby pomóc Ci w tym niezwykle ważnym etapie, od którego zależy czy Twój projekt zostanie przyjęty do dofinansowania.

Oferujemy wsparcie w zakresie:
 • Opracowania części merytorycznej projektu,
 • Sformułowania celu głównego i celów szczegółowych zgodnie z kryteriami SMART,
 • Opracowania szczegółowego budżetu,
 • Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 • Określenia właściwych wskaźników i ich metod pomiaru
Po uzyskaniu dofinansowania oferujemy wsparcie w rozliczeniu finansowym projektu w zakresie:
 • Opracowania polityki rachunkowości dla projektu,
 • Ustalenia planu kont, wydzielenia ewidencji księgowej i księgowania dokumentów finansowo - księgowych,
 • Sporządzania prognoz zapotrzebowania na środki,
 • Aktualizacji harmonogramu płatności,
 • Nadzór nad płynnością finansową projektu,
 • Wsparcie przy modyfikacji budżetu,
 • Sporządzaniu wniosków o płatność,
 • Sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • Bieżącej współpracy z kierownikiem projektu w zakresie rozliczeń finansowych,
 • Bieżącej współpracy z Instytucją Pośredniczącą (Opiekunem projektu) w zakresie wniosków o płatność,
 • Współpracy z audytorami i osobami uprawnionymi, prowadzącymi kontrole wewnętrzne i zewnętrzne projektu w zakresie rozliczeń finansowych i prowadzenia ewidencji księgowej projektu.
Ponadto oferujemy usługi dodatkowe:
 • Zarządzanie projektami,
 • Przygotowanie modyfikacji wniosku aplikacyjnego.

ul. Łódzka 8/12 lokal 7.10

42-202 Częstochowa

Godziny pracy:

poniedziałek 13:00 - 18:00

wtorek - czwartek 9:00 - 15:00

piątek 9:00 - 14:00

Zapraszamy!

601-532-120

facebook.com/biuroerka