Oferujemy również szereg usług dodatkowych, w tym:
 • Wsparcie przy opracowaniu polityki rachunkowości,
 • Opracowanie planu kont,
 • Opracowanie regulaminu wynagradzania i premiowania,
 • Opracowanie regulaminu pracy,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Opracowanie indywidualnych arkuszy kalkulacyjnych w excelu wspomagających zarządzanie firmą,
 • Sporządzenie kalkulacji stawek, cen, prowizji,
 • Sporządzanie analiz ekonomicznych (wskaźników),
 • Sporządzanie prognoz finansowych,
 • Przygotowanie wniosku kredytowego,
 • Pomoc w opracowaniu biznes planu,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku obrotowego,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Rozliczenia z PFRON,
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT dla osób fizycznych,
 • Pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego,
 • Pomoc studentom w wypełnianiu wniosków stypendialnych.

ul. Łódzka 8/12 lokal 7.10

42-202 Częstochowa

Godziny pracy:

poniedziałek 13:00 - 18:00

wtorek - czwartek 9:00 - 15:00

piątek 9:00 - 14:00

Zapraszamy!

601-532-120

facebook.com/biuroerka