Oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową, w tym:
  • zgłaszanie właścicieli, pracowników do ZUS,
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno – prawnych,
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych,
  • prowadzenie akt osobowych, kart urlopowych oraz ewidencji wynagrodzeń pracowników,
  • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
  • sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i płacach do GUS,
  • sporządzanie deklaracji do PFRON-u.

ul. Łódzka 8/12 lokal 7.10

42-202 Częstochowa

Godziny pracy:

poniedziałek 13:00 - 18:00

wtorek - czwartek 9:00 - 15:00

piątek 9:00 - 14:00

Zapraszamy!

601-532-120

facebook.com/biuroerka